sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Muutama ehdotus


Korhosen koulukohun ansiosta kansa on päättänyt, että nyt on jotakin tehtävä kouluissamme, jotta tavallisilla oppilailla olisi rauha ja mahdollisuus oppia. Kaikki ovat asiasta jokseenkin yksimielisiä. Jotain pitäisi tehdä, jotain olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Mutta mitä? Jotkut ehdottavat opettajille enemmän valtuuksia voiman käyttämiseen. Toiset ehdottavat hankaluuksia aiheuttavien oppilaiden segregoimista omiin luokkiinsa tai vielä mieluummin omiin kouluihinsa, pois näkyvistä. Jotkut kannattavat lasten ottamista pois kelvottomilta vanhemmilta riittävän aikaisessa vaiheessa. Varmasti muitakin vaihtoehtoja on esitetty.

Tässä on muutamia omia ehdotuksiani:

Ongelma numero 1: kun oppilas häiritsee oppitunnilla, opettajan aika menee häneen eivät muut saa riittävän hyvää opetusta

Ratkaisuehdotus:  Kouluihin perustetaan moniammatillinen tiimi, joka sisältää erityisopettajia, nuoriso-ohjaajia sekä mahdollisia muita sosiaalipuolen henkilöitä. Koulun koosta ja tarpeista riippuu kyseisten henkilöiden määrä, mutta ainakin neljä aikuista.

Kun oppilas häiriköi tunnilla, hänelle annetaan varoitus. Kun hän häiriköi uudestaan, hänelle annetaan varoitus. Oppilas tietää, että kolmannella kerralla varoitusta ei enää anneta. Kolmannella kerralla opettaja käyttää hakulaitettaan ja kaksi tiimin jäsentä saapuu luokkaan.  Oppilas tietää, että hänen tulee seurata tiimin jäseniä ”selviytymistilaan”.  Opettaja antaa tiimin jäsenille mukaan lapulla tiedon siitä minkä kirjan minkä sivun asioita tunnilla pyritään käsittelemään. Jos oppilas ei suostu lähtemään tiimin jäsenten mukaan, heillä on oikeus poistaa oppilas luokasta ja viedä hänet mukaansa tarvittavia keinoja käyttäen. Opettaja ja muut oppilaat jatkavat tunnin pitämistä rauhassa.

Päästyään ”selviytymistilaan” häiriköivä oppilas joutuu käymään keskustelua käytöksestään kahden aikuisen kanssa. He ovat ammattitaitoisia käymään tätä keskustelua ja selvittämään todellista syytä tämän käytöksen takana. Kun asiasta on keskusteltu tarpeeksi, jos on aikaa, erityisopettaja ottaa oppilaan haltuunsa ja pyrkii käymään hänen kanssaan niitä asioita läpi, joita tunnilla olisi ollut tarkoitus oppia, saatuaan tiedon näistä asioista opettajalta saamallaan lapulla. Tiimin jäsenet päättävät voiko oppilaan päästää seuraavalla oppitunnille vai jatkaako hän ”selviytymistilassa” oleskelua.

Tiimin jäsenten työnkuva on vain ja ainoastaan tämä. Joskus ”selviytymistilassa” voi olla useita oppilaita yhtä aikaa. Jos kukaan oppilas ei tule ”selviytymistilaan” tiimin jäsenet käyttävät aikansa sen miettimiseen, kuinka  ”vakioasiakkaita” voitaisiin parhaiten auttaa sekä suunnitelmien tekemiseen.

Ratkaisun toteutuksen este: raha sekä tahto.


Ongelma numero 2: Opettajat kokevat voimattomuutta haistattelun ja huonon kielenkäytön sekä häiriköinnin edessä.

Ratkaisuehdotus: Opettajia koulutetaan paremmin opettajankoulutuksessa sekä tarjotaan täydennyskoulutusta. Opettajille opetetaan kommunikointitaitoja,  psykologiaa, sosiaalipsykologiaa sekä tunnetaitoja. Erityisesti aineenopettajien koulutusta on parannettava näiden asioiden suhteen. Nykyistä opettajankoulutusta muokataan enemmän tähän suuntaan vaikka se edellyttäisi opintojen pidentämistä. Karsimisen varaa muista opinnoista kyllä olisi. Lisäksi opettajiksi opiskelemaan haluavien karsintaprosessin osaksi tulee psykologiset testit, jotka karsivat ne opettajat, jotka tulevat aiheuttamaan lapsille ja nuorille kärsimystä sekä ne opettajat, jotka eivät pysty toimimaan opettajina nykyisessä ympäristössä.

Ratkaisun toteutuksen este:  raha sekä tahto.


Ongelma numero 3: Monet nuoret käyttäytyvät liian huonosti.

Ratkaisuehdotus A: Synnytysvalmennus muutetaan yhden kerran tapaamiseksi. Sen sijaan jokaista tulevaa vanhempaa kehotetaan osallistumaan vanhemmuutta käsittelevälle kurssille. Kurssi järjestetään ja tietoa siitä jaetaan neuvolan ja koulun kautta ennen lapsen syntymää, sekä lapsen ollessa  2-, 5-, 7-, 10- ja 13-vuotias (taikka tarvittaessa 2, 7 ja 13). Kurssit ovat tilaisuuksia keskustella toisten vanhempien sekä asiantuntijoiden kanssa kasvatukseen liittyvistä asioista.

Ratkaisun toteutuksen este:  raha sekä tahto. Se, että ne, jotka sitä muiden mielestä eniten tarvitsisivat, eivät osallistuisi kuitenkaan.

Ratkaisuehdostus B: Kouluihin lisätään koulupsykologeja hyvin paljon, niin että jokaisella lapsella ja nuorella, jolla on haasteita, on mahdollisuus saada keskusteluapua jo hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen säännöllisesti, riittävän pitkään.

Ratkaisun toteutuksen este: raha sekä tahto.

Ratkaisuehdotus C: Perheneuvoloiden, lastensuojelun sekä lastensairaanhoidon resursseja lisätään niin, että jokainen, joka hakee sitä kautta lapselleen apua, saa sitä.

Ratkaisun toteutuksen este: raha sekä tahto.

Ratkaisuehdotus D:. Luodaan yhteiskunta, joka pitää perheen hyvinvoinnin etusijalla.

Aika mahdottomalta vaikuttaa.

Mutta yritettäisiinkö? Onko meillä tahtoa? Jos tahtoa riittää, eiköhän rahoituskin saada järjestymään. 

Ei kommentteja: